Priartėkite prie turtų šiuo keliu

Nereikia norėti grašių, kurių vos pakaktų pragyventi. Pinigų reikia užsimanyti tiek, kad galėtumėte daryti viską, ką tik norite ir kada norite. Susipažinkite su savo pasąmonės turtais.

Priartėkite prie turtų šiuo keliu:
1. Išdrįskite tvirtinti, kad turite teisę į turtą, ir vidinis intelektas įvykdys jūsų reikalavimą.
2. Nereikia norėti grašių, kurių vos pakaktų pragyventi. Pinigų reikia užsimanyti tiek, kad galėtumėte daryti viską, ką tik norite ir kada norite. Susipažinkite  su savo pasąmonės turtais.
3. Kai pinigai jūsų gyvenime laisvai cirkuliuoja, ekonominiu požiūriu esate sveiki. Žiūrėkite į pinigus kaip į potvynius bei atoslūgius ir visada turėsite jų į valias. Vandens lygis jūroje nuolat pakyla arba nukrinta. Kai potvynis atslūgsta, jums nekyla abejonių, kad vanduo ir vėl pakils.
4. Jeigu išmanysite pasąmonės dėsnius, visada būsite aprūpinti, nesvarbu, kokią formą įgis pinigai.
5. Daugybė žmonių nesuduria galo su galu ir niekada neprasigyvena dėl vienintelės priežasties -jie niekina pinigus. Tai, ką smerkiate, nusigręžia nuo jūsų.
6. Nepradėkite garbinti pinigų. Tai tik simbolis. Įsidėmėkite, kad tikrasis turtų šaltinis –  jūsų protas. Gyvenime turi vyrauti pusiausvyra -pinigų stoka neturėtų jos griauti.
7. Neišskirkite pinigų kaip vienintelio savo tikslo. Reikalaukite sveikatos, laimės, ramybės, visavertės raiškos ir meilės. Aplink save taip pat skleiskite meilę ir linkėkite visiems gero. Tada  pasąmonė apdovanos jus viskuo  dvigubai.
8. Skurdas nėra jokia dorybė. Tai proto liga. Nedelsdami išspręskite psichologinį konfliktą ir atsikratykite šio negalavimo.
9. Gimėte ne tam, kad  lindėtumėte lūšnoje, vilkėtumėte skarmalus ir badautumėte. Gimėte tam, kad gyventumėte visko pertekę.
10. Niekada nevartokite posakio „nešvarūs pinigai“ ir nesakykite „aš niekinu pinigus“. Prarasite juos, jeigu nevertinsite. Pinigai patys savaime nėra nei geri, nei blogi. Kokie jie tampa, priklauso nuo to, ką apie juos manote.
11. Dažnai kartokite: „Pinigai man patinka. Leidžiu juos išmintingai ir protingai. Išleidžiu juos mielai, ir jų sugrįžta man tūkstančius kartų daugiau“.
12. Pinigai  yra nė kiek ne blogesni negu varis, švinas, alavas ar geležis, kuriuos galite rasti žemėje. Blogį sukelia nežinojimas ir piktnaudžiavimas proto galiomis.
13. Sumanę galutinį rezultatą, paraginate pasąmonę sureaguoti ir įgyvendinti vaizduotėje sukurtą paveikslą.
14. Nenorėkite ko nors gauti veltui. Už dyką  pietumis niekas  nevaišina. Norėdami gauti, turite duoti. Sutelkite  dėmesį į savo tikslus, idealus bei sumanymus, ir vidinis intelektas jus parems. Jeigu vadovausitės pasąmonės dėsniais ir užkrėsite ją mintimis apie gerovę, turtai bus jūsų rankose.

Ištrauka iš knygos „Jūsų pasąmonės galia“
Joseph Murphy