Kūrimas ir naikinimas 5 elementų sistemoje

5 elementai yra susiję tarpusavyje dviem ciklais. Pirmasis, Kūrimo ciklas, paaiškina elementų atsiradimo seką, o antrasis, Naikinimo ciklas, rodo elementų naikinimo seką. Šie ciklai yra viena iš svarbiausių Feng Shui praktikos priemonių.

Penki elementai yra susiję tarpusavyje dviem ciklais. Pirmasis, Kūrimo ciklas, paaiškina elementų atsiradimo seką, o antrasis, Naikinimo ciklas, rodo elementų naikinimo seką. Šie ciklai yra viena iš svarbiausių Feng Shui praktikos priemonių, nes praktiškai padeda pagerinti jūsų asmeninį Feng Shui.
Kūrimo ciklas veikia taip: medis dega sukurdamas ugnį, iš ugnies atsiranda pelenai (žemė), kur galima rasti metalą. Metalas taip pat randamas ir žemės gyslose, iš kurių (pagal kinų tikėjimą) atsiranda požeminės upės (vanduo), maitinančios augaliją ir kuriančios medį.
Kiekvienas elementas naikina kurį nors kitą, todėl pagal Feng Shui teoriją naikinantis elementas yra priešiškas naikinamajam.
Šie ciklai yra svarbūs ne tik teoriškai, bet suteikia galimybę pagerinti ar pakeisti jūsų namų Feng Shui. Pagrindinė taisyklė sako, kad siekdami pagerinti sektorių, jam pridedate atitinkamo elemento, o siekdami stimuliuoti elementą, pridedate to, iš kurio šis elementas atsiranda. Pavyzdžiui, jūs norite stimuliuoti savo sveikatos sektorių. Pagal Ba Gua (aštuoniakampis ar apvalus aštuonių formų išdėstymas ratu) matyti, kad šis sektorius jūsų namuose siejamas su pietryčių puse ir su medžio elementu.
Kūrimo cikle matote, kad medį kuria vandens elementas, todėl papildę pietryčių sektorių vandens savybėmis (pastatę akvariumą su žuvytėmis ar įrengę nedidelį fontaną), jūs sustiprinsite medžio elementą ir taip stimuliuosite turtų ir gerovės atsiradimą. Taip jūsų labui veikia Kūrimo ciklas. Antra vertus, jei pietryčių sektoriuje įterpsite metalo savybių, sunaikinsite šio sektoriaus medžio elementą ir sumažinsite savo galimybes praturtėti.

Naikinimo ciklas

Šį ciklą pritaikyti yra šiek tiek sudėtingiau. Metalas pjauna ir naikina medį. Medis traukia jėgas iš žemės ir ją naikina. Vanduo savo ruožtu gesina ir naikina ugnį. Ugnis lydo ir naikina metalą, o metalas vėl grąžina mus į Naikinimo ciklo pradžią.
Taikydami šį ciklą jūs galite iki minimumo sumažinti tam tikro elemento įtaką, simboliškai pridėdami elemento, kuris jį naikina. Pavyzdžiui, ugnies perteklių viename namo sektoriuje galima sumažinti papildant jį vandens savybėmis, nes vanduo naikina ugnį. Kitas, subtilesnis, būdas yra naudoti elementą, kuris atsiranda iš jūsų norimo sumažinti elemento. Todėl žemės savybių papildymas tokiame sektoriuje sumažins ugnies perteklių.
Taigi apibendriname:
*Kūrimo ciklą galima naudoti norint padidinti ar stimuliuoti kitą ciklo elementą:
metalas -> vanduo -> medis -> ugnis -> žemė -> metalas.
*Naikinimo ciklą galima naudoti norint sumažinti ar pakeisti kurį nors elementą, taikant   Naikinančio ciklo elementą:
metalas X medis X žemė X vanduo X ugnis X metalas.