Tu ir darbas. Vertybės.

Renkantis svajonę, pravartu surikiuoti į eilę savo vertybes ir nuspręsti, kurioms teikti pirmenybę.

   „Visų svarbiausia – pačiam sau ištikimas būk“
Renkantis svajonę, pravartu surikiuoti į eilę savo vertybes ir nuspręsti, kurioms teikti pirmenybę.
Vertybės – tai tvirti, puoselėjami įsitikinimai. Atidžiai save ištyręs, aiškiai suprasi, kokios jos, tos vertybės. Pasiimk lapelį popieriaus ir viršuje užrašyk tris antraštes: „Vertinu visada“, „Vertinu kartais“, „Niekada nevertinu“.
Dabar suskirstyk šias vertybes:
* Kūrybiškumas.
* Nepriklausomybė.
* Laisvė.
* Kitų įtaka.
* Pagalba kitiems.
* Pripažinimas.
* Saugumas.
* Žinios.
* Pasiryžimas išspręsti problemas.
* Statusas.
* Darbas vienam.
* Darbas su žmonėmis.
* Draugystė.
* Nauda.
* Įvairovė.
* Susijaudinimas.
* Ramybė.
* Galia.
* Konkurencija.
* Nuotykiai.
* Tempas.
* Smulkmeniškas darbas.
* Darbas kam nors verčiant.
* Stabilumas.
* Pasiryžimas įveikti fizinius sunkumus.
(Richard L. Knowdell, 1991).
Dabar apibrėžk 4 pačias svarbiausias sąrašo vertybes po antrašte „Vertinu visada“.
Jos nekeistinos. Privalai susirasti  tokį darbą, kuriame visos 4 būtų gerbiamos.
Tačiau turėk galvoje, jog vertybės visą laiką keičiasi, todėl periodiškai kartok šį pratimą.

Ištraukos iš knygos „Tavo kelias į sėkmę“
Raimonda Mikatavage