Tu ir darbas. Kaip parduoti save.

„Klasė – tai pasitikėjimo savimi aura, kai esi užtikrintas nebūdamas įžūlus“.

„Klasė – tai pasitikėjimo savimi aura, kai esi užtikrintas nebūdamas įžūlus“.
Turi į save pažiūrėti kaip į prekę, kurią reikia kuo patraukliau pristatyti kitiems, kad jie apie tave sužinotų. Privalai išlaikyti  pusiausvyrą tarp įtikimo ir išsisukimo.
Norint naudingai save parduoti, reikia praktikos. Leisk sau būti tokiam, koks iš tikrųjų esi. Klausyk, ką sako kitas žmogus. Įvertink jo interesus. Tavimi ims pasitikėti ir pradės tave gerbti.

Derybos
„Pati aukščiausia bendravimo forma, kurią naudoja mažiausiai žmonių“.
Sėkmės lydimi žmonės mano: „Gauni ne tai, ko esi nusipelnęs, o ką išsideri“.
Geriausia derybas apibrėžti kaip bendravimą,  turinti tikslą pasiekti tokį susitarimą, kad išloštų abi pusės (Roger Fisher, 1981).
O toks variantas, kai galiausiai vienas laimi, o kitas pralošia ir jaučiasi nuskriaustas, dažnai vadinamas ne derybomis, o tiesiog peštynėmis.
Sėkmingai bendraujame ir deramės su kitais tuomet, kai sutinkame, kad mūsų įsitikinimams bei vertybėms gali būti alternatyvų (Nicole Schapiro, 1993).
Tai nereiškia, jog pasiduodame, tiesiog išjudiname savo pozicijas tiek, kad galėtume judėti link kompromiso, derybų širdies.
Kuo labiau sugebėsime atsiriboti nuo savo ego, tuo labiau mums pasiseks.
Versle dažniausiai sprendžiama ne apie žmones, bet apie daiktus. Derybose ims sektis, jeigu stosi prieš daiktus ar problemas, o ne prieš žmones.
Niekada nepamiršk, jog santykiai su žmonėmis, su kuriais dabar deriesi, yra vertingi. Tau gali vėl prireikti su jais susitikti. Būk partneris, o ne oponentas. Užuot statęs sieną, nutiesk tiltą.
Derybos primena vedybas. Jeigu praloš viena pusė, kita taip pat nelaimės (Roger Fisger, 1981).
Susikurk planą derėdamasis dėl bet ko, apmąstyk kito asmens interesus, suteik galimybę pasirinkti. Išmok atskirti, kada žmonės gudrauja, paklausk, ar jie trokšta pasiekti išmintingą sprendimą, leisk jiems išsaugoti savo reputaciją ir derėkis, nepaisydamas jų gudrybių.
Jeigu asmuo nusiteikęs priešiškai, paklausk jo patarimo. Nebėk, negrasink, pats nenusiteik priešiškai. Nesistenk pasirodyti nei pranašesnis, nei žemesnis. Pamėgink tapti to žmogaus draugu.
Terėk numatęs alternatyvą, kad galėtum laisvai nueiti sau, jei viskas žlugs.

Sėkmės šešėliai
Artėdamas prie svajonės išsipildymo, išspręsdamas vieną uždavinį po kito ir pajutęs, jog sekasi, nepamiršk ir neigiamų pasekmių.
Geriausias būdas aptikti pavojaus signalus – tai užduoti sau keletą klausimų:
* Ar staiga nepradėjau mažiau laiko skirti šeimai ir draugams?
* Ar neskirstau sutiktų žmonių į nugalėtojus ir nevykėlius?
* Ar dar neperku daiktų, kurie sustiprintų mano įvaizdį?
* Ar pykstu, kai reikalai pakrypsta ne į tą pusę?
Kol gyveni, turi šiame pasaulyje vietą kaip ir bet kuris kitas. Pasaulis tau nieko neskolingas. Nesi niekuo svarbesnis ar mažiau svarbus už kitą žmogų – nei už sveiką ar ligonį, nei už jauną ar seną, išsilavinusį ar bemokslį, turtingą ar vargšą.
Kiekvienas turi slaptų galimybių ir gyvena šioje žemėje tam, kad pasitarnautų tikslui.
Įgyvendinai savo svajonę – padėk kitiems įgyvendinti savąsias. Geriausias būdas ir toliau laimėti gyvenime – tai padėti nugalėti kitiems.
Ir eik paskui kitą svajonę!

Ištraukos iš knygos „Tavo kelias į sėkmę“
Raimonda Mikatavage