Kūrimas ir naikinimas 5 elementų sistemoje

5 elementai yra susiję tarpusavyje dviem ciklais. Pirmasis, Kūrimo ciklas, paaiškina elementų atsiradimo seką, o antrasis, Naikinimo ciklas, rodo elementų naikinimo seką. Šie ciklai yra viena iš svarbiausių Feng Shui praktikos priemonių.